من سکوت خویش را گم کرده ام

ای سکوت ای مادر فریادها گم شدم

در این هیاهو گم شدم من که خود افسانه میپرداختم عاقبت افسانه مردم شدم

! تو کجایی تا بگیری داد من ؟ گر سکوت خویش را میداشتم زندگی پر بود از فریاد من !

فریدون مشیری


بهترينها، همه يكجا ،در اينجا منبع : هر چي بهترينش اينجاست!! |سکوت خویش!!!!
برچسب ها : سکوت ,خویش ,سکوت خویش